Enneagramtester — äntligen!

För dig som intresserar sig för dig själv

Så har dagen kommit då jag äntligen kan komma med ett efterlängtat glädjebesked: Denna webbplats har begåvats med inte mindre än tre egna självskattningsenkäter för den som är nyfiken på att ta reda på sin dominerande enneagramtyp! Så är du det minsta intresserad av en ökad självkännedom har du här således tre olika sätt att göra det på. 😀

Välj mellan 2, 90 eller 180 val… eller allihop

De tre enkäterna har något olika utformning, men samtliga har samma syfte: att ge dig tre olika sätt att ta reda på din dominerande enneagramtyp, men också sinsemellan möjliggöra för dig att verifiera resultaten. Samtliga enkäter innhåller ett antal påståenden som är relativt vanliga för respektive enneagramtyp. Din uppgift blir i den korta enkäten att välja ut två textstycken som passar bäst in på dig medan du i de två mer omfattande enkäterna har att välja höga poäng för de påståenden som du tycker stämmer rätt väl in på dig själv — nu eller tidigare i livet — och låga poäng (eller 0) för påståenden som stämmer mindre väl in på dig. Respektive enkät består av 2, 90 respektive 180 val.

  • Enkäten med 2 val kan ge en första men också ganska grov indikation som kan vara bra att börja med om du aldrig tidigare har fyllt i ett enneagramtest. Resultatet kan tjäna som en referens till de resultat som du får från de två mer omfattande enkäterna nedan.
  • Enkäten med 90 val är uppenbarligen ett mer omfattande test. Det innehåller liksom ovanstående enkät påståenden hämtade från en av de mest tongivande och traditionella skolorna inom enneagramvärlden, the Enneagram Institute.
  • Enkäten med 180 val kan ses som det mest omfattande testet. Det innehåller påståenden hämtade från Susan Rhodes, som tillhör en något mer progressiv skara inom enneagramvärlden som bl.a. försöker utveckla men också integrera enneagrammet alltmer med andra modeller av det mänskliga psyket.

Dessutom: Vilken undertyp är din?

Därutöver finns numera en fjärde självskattningsenkät varmed du kan få en indikation på din dominerande undertyp. Modellen för undertyper utgår egentligen från en fristående modell som beskriver tre grundläggande instinktiva drivkrafter för att överleva som individ — självbevarelse, intimitet/sexualitet samt (grupp)socialitet — men brukar tillämpas så frekvent i enneagramkretsar att modellen har integrerats i enneagrammet som just undertyper. Men modellen i sig kan te sig ganska attraktiv då den är tämligen enkel men samtidigt upplysande, så är du obekant med enneagrammet sedan tidigare så kan även den vara väl värd att besvara.

  • Enkäten består av 36 val, och varje val består av tre påståendealternativ. Din uppgift blir att välja ett av dessa alternativ.

För dig som är ny

För dig som inte känner till enneagrammet sedan tidigare finns gott om artiklar på den här webbplatsen att ta del av. Min rekommendation är att börja med dessa två:

Dessa båda artiklar, enkäterna ovan samt alla andra artiklar med enneagrammet som ämne finns att tillgå under Teori i huvudmenyn här på webbplatsen.

Till sist

Med detta sagt ber jag att få önska dig lycka till på självkännedomsresan! 😀

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

Bli den förste att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*