No Picture
Vitsord: Redigeringsuppdrag

Guilnaz Mirmoshtaghi

Redaktören var väldigt hjälpsam, tillgänglig och snabb. Vi hade väldigt bra kommunikation och samarbete. Fil. dr Guilnaz Mirmoshtaghi, författare till doktorsavhandlingen Biomass gasfication in fluidized bed gasifiers.