No Picture
Vitsord: Redigeringsuppdrag

Guilnaz Mirmoshtaghi

Redaktören var väldigt hjälpsam, tillgänglig och snabb. Vi hade väldigt bra kommunikation och samarbete. Fil. dr Guilnaz Mirmoshtaghi, författare till doktorsavhandlingen Biomass gasfication in fluidized bed gasifiers.
Vitsord: Redigeringsuppdrag

Rolf Sandahl

Noggrannhet, bra synpunkter och snabb process av redaktören! Fil. dr Rolf Sandahl, författare till rapporten Mångfaldssatsningen: En satsning på mångfald eller en mångfald av satsningar?