Denna webbplats kretsar ytterst om självkännedom, andlighet, vetenskap, samhälle och kultur i evolutionens tjänst och utgör i huvudsak ett omtag av min verksamhet på webben. De senaste 7–8 åren (när detta skrivs sedan ca 2012) har jag primärt ägnat mig åt att försöka skapa och driva webbplatser som — om de inte har haft det från början — har strävat efter såväl en kollektiv målgrupp som redaktion. Nu har jag vänt på steken och syftar i stället åt att under en tid framöver s.a.s. hämta hem det mesta av mitt på andra ställen sedan tidigare publicerade material, och att endast ha mig sig själv som både skribent och redaktör för det och annat som kommer att läggas till här. Målgruppen får därmed leta sig hit själv bäst den kan, allteftersom jag råkar dela ett och annat alster i olika sammanhang.

En bärande orsak till ovanstående är att jag har haft en ständigt återkommande tendens att vilja sträcka mina intressen utanför det intresse som nämnda kollektiva målgrupp och redaktion primärt kan tänkas ha. Har målgruppen exempelvis varit högkänsliga personer (HSP, highly sensitive person), ja då har jag som regel inom en tämligen kort tid uttömt det mesta av mitt engagemang inom området och vill träda över och gå bortom dess gränser för att i stället skriva mer om t.ex. angränsande personlighetstypologier. Och har jag efter en tid uttömt det engagemanget, då har jag gått vidare till andlighet…. eller manlighetsfrågor. Men då kan jag därefter få för mig att jag även har andra intressen som inte alls matchar de nämnda skärskilt väl, t.ex. Lancia- och Mazda-bilar. Und zu weiter.

Så i korthet kan sägas att denna webbplats utgör ett epicentrum för det mesta som jag hittills har åstadkommit på webben och kommer att engarera mig i för en tid framöver. Och de av er som hittar hit gör det sannolikt av väldigt olika skäl. Jag hoppas hur som helst att de alla är av godartad karaktär. 🙂

Därutöver är syftet att också här samla sådant som har med mitt yrkesliv att göra, för att visa upp vad jag har sysslat med och måhända ge en aning om framtiden t.ex. i form av portfolion och några av de vitsord som jag har fått av uppdragsgivare genom åren. Även min personliga blogg har inkluderats. Men webbplatsen är också ämnad för mitt senaste stora fritidsintresse — Ken Wilbers integralteori. Det ska bli spännande att se om det kan fungera att som person vara så pass transparent, utelämnande och samtidigt integrativ på webben. Please wish me luck. 🙂

Vad gäller yrkesmässiga aspekter så är också en avsikt från min sida att kunna presentera en intressant egen webbplats, vilket är sällsynt bland andra som liksom jag erbjuder sina hemsidesskapande tjänster till andra. Jag vill visa att jag behärskar såväl de tekniska som innehållsmässiga delarna tillräckligt väl för att vara en intressant partner att samarbeta med, och därför bör rimligtvis min egen webbplats stå i paritet med denna intention — även om den förstås må ha en något annorlunda utformning, utifrån mina personliga preferenser.

Avslutningsvis är avsikten med webbplatsen att tjäna som min startsida, och därmed kommer den att bli föremål för regelbundna förändringar i takt med att jag finner skäl till det. Jag tycker det är viktigt med en levande webbplats!

En genomsyrande princip för webbplatsen är därtill att den ska vara läsvärd, intressant och begriplig för gemene man, men framför allt att den ska avspegla vem jag är och vad som intresserar mig – och det på ett så öppet och transparent sätt som möjligt. Därför undviker jag i möjligaste mån att dela upp livet på webben utifrån politiskt korrekta och därför kompartmentalistiska aspekter. Här är det således så raka rör som möjligt som gäller, men med egen integritet och med respekt för andra!