Presentation av en kommande fördjupningskurs i enneagrammet

En förfrågan till dig med intresse för fördjupad själ(v)kännedom!

Skulle du vilja fördjupa dig i en av de alltmer gångbara modellerna för det mänskliga psyket, dess utveckling och mognad — inte endast som kuriosa utan för att lära känna dig själv på djupet?

Inför våren 2021 är jag beredd  att avsätta tid för utveckling av en fördjupningskurs i enneagrammet inom ramen för den digitala lärplattformen JUURA ACADEMY of Sweden. Kursen och presentationen ovan riktar sig främst till dig som redan är bekant med enneagrammet – t.ex. genom lärplattformens studiecirkel Lär känna dig själv genom enneagrammet eller på annat sätt – och som önskar en fortsättning samt fördjupning, fast kanske utifrån ett nytt perspektiv på enneagrammet. Syftet med presentationen är att fungera som en “trailer” för att undersöka intresset av en sådan kurs innan arbetet med att utveckla den tar vid.

Utgångspunkter för och kompletterande information om kursen

Nedan följer en sammanfattning av och en komplettering av informationen i ovanstående presentation:

  • Kursen Enneagrammet – en positiv fördjupning utgår från en något annorlunda och mer progressiv syn på enneagrammet än vad som är brukligt i enneagramkretsar, då den baseras på dr Susan Rhodes två böcker The Positive Enneagram och Archetypes of the Enneagram.
  • Enligt plan kommer kursen att hållas för första gången — med start under höstterminen 2021 (sannolikt i september) och preliminärt avslut i februari 2022.
  • Studiematerialet kommer att bestå av multimediala föreläsningar, vilka kombineras med efterföljande seminarier via ett videokonferenssystem och fria diskussioner på lärplattformens diskussionsforum. Anskaffning av de berörda böckerna rekommenderas starkt men är inte obligatoriskt.
  • Kursen “tentas av” genom att lösa totalt tre självständiga uppgifter vilka omfattar analys av a) en eller flera filmkaraktärer, b) en nära anhörig eller vän samt inte minst c) dig själv.
  • Diplom utdelas för väl genomförd kursmedverkan.
  • Kursen kommer att vara avgiftsbelagd eftersom den tarvar en hel del tid att både förbereda och genomföra. Avgiftsmodellen kommer att möjliggöra betalning i efterskott med valfri summa inom några föreslagna intervall. Det kommer att handla om några hundralappar, inte mer.

Vad du kan göra nu

Är du intresserad av att deltaga i denna kurs till hösten eller vid något senare tillfälle och/eller är intresserad av hur arbetet med dess utveckling förlöper – och därmed kan hålla dig successivt uppdaterad om kursen och samtidigt kan påverka dess innehåll och upplägg? Då är du varmt välkommen till Juura Academys Facebookgrupp för studiecirklar och kurser om enneagrammet . 🤗

Avslutningsvis

Det skulle vara en stor ära för mig att kunna sjösätta och genomföra denna kurs, då det mesta tyder på att världen behöver fler människor med god självkännedom och därför också bättre förståelse för andra människor. Att därtill finna sitt syfte i livet men också hjälpa andra att göra det blir då för mig en helt central process för att utifrån nämnda självkännedom bidra till inte endast goda utan direkt nödvändiga förändringar i vårt samhälle, samt för att vi tillsammans bättre ska kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar – på såväl individuell som kollektiv nivå. Och som vi alla vet så startar all sann förändring inifrån, aldrig någon annanstans. Att få bidra till en sådana process, gärna tillsammans med dig och några andra, vore en sann ynnest – exempelvis genom denna kurs.

Varmt välkommen!

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

Bli den förste att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*