Är du redo att samverka och/eller samproducera online?

En inbjudan till dig med intresse för personlig utveckling

Är du eller drömmer du om att bli egen företagare, hobbyverksam eller ideellt aktiv inom personlig utveckling eller mental/fysisk hälsa? Vill du genom det bidra till att vi som mänsklighet på denna planet på ett mera hållbart och inkluderande sätt förmås att möta både oss själva och varandra men också dagens och morgondagens alltmer komplexa frågor och utmaningar? Vill du göra detta inom ramen för ett öppensinnat och under lediga former samverkande multidisciplinärt nätverk som hjälps åt med att nå ut till människor runtom i detta land, och som i ryggen har en gemensam digital samproduktionsplattform?

Mina två erbjudanden

Nu sonderar jag intresset för att starta upp ett samverkansnätverk i entreprenöriell anda för näringsidkande, hobbyaktiva och ideella aktörer vars tjänster på olika sätt och på olika nivåer ytterst syftar till en mera hållbar och inkluderande värld genom att hjälpa människor att utvecklas, nå en fördjupad självkännedom och en mera insiktsfull meningsfullhet med sina liv, med sina relationer och med vad som händer i världen.

För det ändamålet kan jag erbjuda dig och andra intressenter en Facebookbaserad diskussionsgrupp för diskussioner kring dels hur vi var och en kan samverka med varandra och dels hur vi enskilt eller tillsammans kan skapa och leda kurser, studiecirklar och andra aktiviteter online på en fullfjädrad digital lärplattform – en plattform som utgör mitt andra erbjudande till dig. Vi utgår då från etablerade teorier och visdomsläror som vi har förankrat och låtit mogna i vår egen specifika livserfarenhet och praktik.

Några exempel på aktiviteter som kan utformas och ledas på lärplattformen inom ramen för nätverket kan vara studiecirklar och kurser inom så spridda fält som exempelvis (och detta är endast ett föreslaget axplock; möjligheterna är betydligt fler än så):

 • olika psykologiska personlighetsmodeller
 • olika psykologiska och själsliga utvecklingsmodeller
 • olika filosofiska och spirituella strömningar
 • mindfulness
 • meditation i olika former och utifrån olika traditioner
 • mental träning
 • kost och motion
 • yoga
 • qigong
 • retreater
 • styrketräning utan redskap
 • sömnskola
 • relationsskola
 • kreativt skrivande
 • hälsosam och klimatsmart mat/matlagning
 • klimatsmart odling
 • språk
 • etiskt sparande i fonder och aktier.

I dagsläget planeras redan kurser om bl.a. högkänslighet, kärleksrelationer, enneagrammet och ett flertal kurser med filosofisk karaktär. På lite sikt tillkommer även en kunskaps- och självinsiktsbaserad dejtingtjänst för högkänsliga personer.

I anslutning till kurser och studiecirklar kan även andra kompletterande aktiviteter erbjudas – exempelvis coachning av enskilda individer, par eller grupper samt andra former av rådgivning.

Några förutsättningar

Som nätverkspartner vill vi genom ett öppensinnat och tillitsfullt samarbete med andra själva ständigt växa som individer på många olika plan, samt förstås gärna se både vår egen och andras verksamhet blomstra.

En rekommendation för att samverkan inom nätverket ska fungera är att varje partner har en webbplats med en webbutik eller annan slags annonsyta samt minst ett flöde i sociala medier – främst Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn – där tjänster kan annonseras/rekommenderas; samt en e-postadress varigenom tidigare, nuvarande och potentiella kunder kan nås. Regelbundna utskick i form av nyhetsbrev till prenumeranter är också en kompletterande rekommendation. Varje partner ska också ha möjlighet att i möte med kunder, såväl online som IRL, rekommendera andra nätverkspartners kompletterande tjänster.

Något för dig?

Om du tror att detta kan vara något för dig så är du varmt välkommen att kontakta mig genom nedanstående formulär, så tar vi det därifrån. Det vore riktigt, riktigt kul om vi kan skapa något värdefullt tillsammans och samtidigt förverkliga våra drömmar!

Varma hälsningar,

Jonaz Juura

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

Bli den förste att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*