Utbildningar

Utbildning Period Lärosäte
Projektledning I–II, totalt 30 hp 2022 Linnéuniversitetet
Arbetsledning, 7,5 hp 2022 Högskolan Väst
Retorik: Att tala, 7,5 hp 2022 Linköpings universitet
Div. webbtekniska kurser, totalt 22,5 hp 2009–2012 Umeå universitet, Luleå tekniska universitet
Skriva populärvetenskaplig text, 7,5 hp 2010 Örebro universitet
Datahantering och dataanalys med SPSS-syntax del 1 och 2, 1+3 p (doktorandkurser) 2007-2008 Karolinska institutet
Magisterkurs i sociologi, 20 p 2003, 2009 Mälardalens högskola
Beteendevetenskapliga programmet, 120 p 2000–2003 Mälardalens högskola
Fyraårig teknisk linje, maskinteknisk inriktning 1981–1985 Erik Dahlbergsbymnasiet, Jönköping

Arbetserfarenheter

Tjänst Period Arbetsgivare
Projektassistent 2008–2019 Mälardalens högskola i Västerås
Projektadministratör (bisyssla) 2016–2017 RISE — Research Institute of Sweden i Västerås
Utredande forskningsassistent 2005–2006 FoU Västmanland, Västmanlands kommunförbund i Västerås
Amanuens och forskningsassisstent i sociologi 2003–2004 Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna
IT-ansvarig 1998–2000 Nordiska ingenjörsbyrån AB i Västerås
Applikationsingenjör, AutoCAD + mek-applikationer 1997–1998 CAD-Q AB i Västerås
IT-helpdesk 1995–1997 ABB Atom AB i Västerås
CAD-support 1988–1995 ABB Atom i Västerås
Maskinkonstruktör 1986–1988 ABB Atom i Västerås

Utgivna publikationer och uppsatser

Titel År
Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ 2019
Analys av antagnings- och genomströmningsmått för utbild­ningsprogram: Förslag till och exempel på tillämpning av en registerbaserad uppföljningsmetod. Arbetsrapport 2019:1 i skriftserien Studies in Social Sciences vid Mälardalens högskola. 2019
ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade: Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsrapport 2009:4 i skriftserien Studies in Social Sciences vid Mälardalens högskola. 2009
ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade: Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering. Magisteruppsats i sociologi vid Mälardalens högskola. 2009
Samhälls- och beteendevetare på arbetsmarknaden: Uppföljning av studenter som påbörjade det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola 1999–2003. Arbetsrapport 2009:2 i skriftserien Studies in Social Sciences vid Mälardalens högskola. 2009
Strukturkvalitet inom socialtjänsten i Västmanland 2000–2003: En statistisk underlagsrapport. Statistisk underlagsrapport vid FoU Västmanland. 2005
ArbetsDax – rehabilitering av psykiskt funktionshindrade: Utvärdering av en verksamhet i samverkan mellan landstinget, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Arbetsrapport 32 i skriftserien vid Centrum för Välfärdsforskning, Mälardalens högskola. 2004
Vad som kan dölja sig bakom gemensam vårdnad och barnets bästa: Om det konfliktfyllda föräldraskapet ur separerade fäders perspektiv.  Kandidatuppsats i sociologi vid Mälardalens högskola. 2003

Övrigt

    • Studiecirkelledare vid Folkuniversitetet i Västerås 2014–2016
    • Värnplikt 1985–1986, huvuddelen av tiden ombord på minfartyget HMS Visborg
    • Tredje pris vid utställningen Unga forskare på tekniska muséet i Stockhom med bidraget “Portabel effekt- och momentmätare för motorsåg” 1985
    • B-körkort 1983