Typindikation utifrån 180 val (resultat)

I tabellen nedan redovisas resultaten från typinventeringsenkäten om 180 påståenden, med syfte att ge en indikation på trolig enneagramtyp utifrån Susan Rhodes positiva enneagram.

Så här tolkar du tabellen

Har du själv fyllt i nämnda enkät så kan du finna och tolka ditt resultat enligt följande:

  1. Leta reda på raden med det påhittade namnet som du angav vid den inledande fråga 0 i enkäten (notera att resultatlistan kan bli tämligen lång med tiden, varför du eventuellt behöver bläddra mellan dess olika sidor). Samtliga namn har samlats i tabellens andra kolumn från vänster räknat. Finns samma påhittade namn angivet på flera ställen, utgå från den tidpunkt (i den första kolumnen) då du besvarade enkäten.
  2. Utifrån dina avgivna svar har de nio enneagramtyperna tilldelats poäng, från Ettan till Nian. I tabellen redovisas hur stor andel av sin maxpoäng — vilket är 60 poäng — som respektive typ har fått, uttryckt i procent.  Den eller de typer med högst andel av maxpoängen kan sannolikt vara din enneagramtyp. Dock är det inte helt ovanligt att tester som detta kan ge höga poäng till flera typer, vilket kan bli en god anledning till att studera enneagrammet lite djupare för att slutligen kunna komma fram till vilken enneagramtyp som bäst matchar din personlighet. ?
  3. För att lättare leta upp det högsta respektive lägsta värdet bland de nio ennagramtyperna finns dessa max- respektive min-värden angivna i kulumnerna med rubriken max respektive min. Notera enligt föregående punkt att det kan finnas flera typer som har lika eller nästan lika hög (respektive låg) poäng/procentsats.
  4. Kan du inte hitta dina resultat i tabellen? Avvakta då ca 2–3 minuter innan du laddar om webbsidan på nytt i webbläsaren. Därigenom uppdateras tabellen och du kan sannolikt hitta ditt resultat.

Vill du stöda Juura.se?

Varje litet bidrag betyder så mycket för den vidare utvecklingen av webbplatsen och de aktiviteter som kan förknippas med den. Om du tycker att det jag gör här på Juura.se tillför dig något väsentligt skulle jag med stor tacksamhet gärna se dig som min patron!

Become a Patron!

Ett annat sätt som du kan stöda Juura.se på är genom att förse dig med min bok Från foten av Tibidabo till Vyšehrad: På resa i en introvert högkänslig mans själ.

Från foten av Tibidabo
Trevlig läsning tillönskas!

Om Jonaz Juura 484 Articles
Jag är upphovsman för och redaktör på juura.se samt skriver här artiklar och blogginlägg i ämnen som intresserar mig -- företrädesvis om självkännedom (t.ex. HSP, MBTI, enneagrammet och andlighet) men också om mer "värdsliga ting" som kretsar kring t.ex. aktuella samhällsfrågor, kultur och arbetsliv.

Bli den förste att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*